Cooperhuset

Opningstidene til museet 2016

Opningstider

• Oktober: Tysdag–fredag: 11.00–16.00, laurdag 12.oo–16.00
• Mai og september: 10.00–16.00, alle dagar (stengt 17. mai)
• Juni og august: 10.00–18.00, alle dagar
• Juli: 10.00 - 22.00, alle dagar

Ope etter avtale utanom vanlig opningstid.

Prisar

• Vaksen 80,-
• Barn (0–5) Fri
• Barn (6–16) 30,-
• Honnør/ Student 70,-
• Familie (barn og inntil 2 vaksne) 170,-
• Gruppe (min. 12 personar, pr. pers.) 60,-

Prisen inkluderer film og vitjing i utstillingane og i museet sine antikvariske bygningar.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 47 45 30 53
E-post: nrm@misf.museum.no
Heimeside: www.reiselivsmuseum.no

Adresse: Norsk Reiselivsmuseum, Holmen 12, 6899 Balestrand, Norge

Bestill museumsbesøk på førehand