Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall
Utstilling på reiselivsmuseet
Utstillingshall på reiselivsmuseet
Utstillingshall på reiselivsmuseet

Utstillingar Norsk Reiselivsmuseum

I det nye Norsk Reiselivmuseum vil det bli faste utstillingar i eit areal på  380 m2, der norsk reiseliv si historie vil bli formidla både ved bruk av tradisjonelle pedagogiske verkemiddel og ny, moderne teknologi. 

Eit eige utstillingsrom vil syna utviklinga av Balestrand som reiselivsbygd, og i areal for skiftande utstillingar (100 m2) vil Nasjonale turistvegar presentera ei utstilling knytt til sine aktivitetar, som gir viktig infrastruktur for norsk reiseliv.